Obec Němčice
okres Svitavy, kraj Pardubický
Němčice Němčice Němčice Němčice Němčice Němčice Němčice Němčice Němčice Němčice

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Historie

Historie

Vznik Obce Němčice

 Při zakládání vsí se v minulosti přihlíželo k blízkosti řek a potoků. Některé osady založil jednotlivec, jiné byly založeny zámožnější osobou, která příhodné místo vyhlédla a následně se smluvila s držitelem půdy, že přivede osadníky. Za oné přičinění obdržela předmětná osoba nejlepší a největší statek s dědičnou hodností rychtáře.                                                  

První zmínka o Němčicích pochází již kolem roku 1295. Tato zmínka se týká poplatku 42 grošů z mlýna Němčického a to klášteru v Litomyšli, který byl ve 13. století v držení premonstrátů. Řád premonstrátů je duchovní řád řeholních kanovníků. Tento řád pochází z Francie, oblasti Burgundska. Klášter premonstrátů stával v místech dnešního renesančního zámku v Litomyšli. Současným panovníkem tehdejší doby byl český král Václav II. (z rodu Přemyslovců), syn velmi významného panovníka České země Přemysla Otakara II.  V roce 1344 bylo v Litomyšli zřízeno biskupství a následně k tomuto biskupství připadly i Němčice a dnes již zaniklá ves Dvořice. Toto se událo za panování krále Jana Lucemburského, který padl v bitvě u Kresčaku (Francie), otce Karla IV.

Obec od nepaměti vynikala množstvím vodních mlýnů, které poháněl již zmíněný potok s kouzelným názvem Zlatý pásek, v kterém je možné spatřit pstruhy. Podél Zlatého pásku v dřívějších dobách stávalo 9 mlýnů, v nynější době je to soustava 8 mlýnů. První z nich stával na soutoku potoka ze Zhoře a Svinné. Je to bahnitý pozemek, kde se dobře daří vlhkomilným rostlinám. Tato oblast je v blízkém okolí dobře známa pod názvem ,,KOZAČKA“, (tak to popisuje ve svých Pamětech zhořských zdejší rodák, malíř pan Jaroslav Doležal). Další dva mlýny stojí na Člupku, pět v Němčicích a další ještě v místní části Němčice nazývané Podrybník.

Z historie Němčic víme, že ves byla založena ve 13. století asi mezi rokem 1240-1260. Ke konci 13. století bral odtud plat klášter Litomyšlský a v roce 1347 připadla ves biskupovi. V majetku biskupství zůstala až do jeho pádu, kdy pak přešla v majetek pánů v Litomyšli. V okolí Němčic, stála v tomto období již dnes zaniklá ves DVOŘICE, která prý povstala klášterní kolonizací. Místo, kde se ona ves nalézala, nelze s přesností určit.

V obci, vedle bývalé obecné školy, dnes přestavěné na obecní úřad stojí kaple sv. Jana Křtitele z roku 1883. Na dolním konci vesnice stojí ,,Stará rychta“, dnes již přestavěná na penzion Na Rychtě (http://www.penzion-na-rychte.iprostor.cz/) s bohatou historií, která sahá až do roku 1398, kdy na ni byl rychtářem Vavřinec až do roku 1403. Za zmínění stojí i unikátní roubená zájezdní hospoda s mansardovou střechou krytou šindelem.

V roce 1817 se v Němčicích narodil významný malíř Antonín Dvořák, který působil na Litomyšlském gymnáziu jako učitel kreslení. Mezi jeho žáky patřil později proslulý malíř – krajinář, kreslíř a grafik Julius Mařák. Je tu též rodiště Dr. Josefa Páty, literárního historika a spisovatele a také PhDr. Františka Páty, spisovatele četných pojednání o Litomyšli, jejích památkách a okolí.

Bohatý kulturní život započal roku 1868 založením dodnes existujícího ochotnického divadla pojmenovaného po svém zakladateli, učiteli panu Antonínu Šléglovi.

V roce 1885 byl založen Hasičský sbor a v roce 1920 Sokol.

K typům na procházku bezpochyby patří dlouhá výšina Kolouška v nadmořské výšce 394 m, která se nad obcí rozevírá v krásný rozhled po okresu Svitavském. K vděčné vycházce patří i cesta směřující do Končin, kde stojí poutní kaple Panny Marie v blízkosti studánky s křížovou cestou. Obcí vede turistická stezka (barva modrá), po které se můžeme dostat k půvabné samotě ,,MANDLU“.

Člupek náleží k místní obci Němčice. První doklady o kolonizaci této lokality jsou datovány před rok 1200. Tehdy zde stávala tvrz, o níž se poprvé historie zmiňuje v roce 1410. Na této tvrzi sídlil Zeman Václav Stach mladší z Vinař, po něm loupeživí rytíř Mikuláš Člupecký, dále Viktorin Člupecký ze Člupku. V roce 1558 tvrz zpustla. Majitelé tvrze byli stoupenci učení českobratrského a měli tu modlitebnu. Panský dvůr Člupecký vyhořel v roce 1693 a půda na které stával je rozdělena čtyřiceti osadníkům. V roce 1695 tak byla založena osada Člupek za Jana Bedřicha Trautmannsdorfa. Při cestě k osadě Pudilce je městiště bývalé tvrze. Tvrziště najdeme na vrchu nad zdejší kapličkou,která byla zasvěcena svaté Anně.
V současnosti žije na Člupku významná česká sochařka paní Vítězslava Morávková, která část svého díla vystavuje na zahradě rodinné domu zdejším na obdiv.
Okolí Člupku skýtá přírodní romantická zákoutí, která vybízejí k procházce krásnými lesy nebo k údolí Svinné, k pramenům Němčického potoka – Zlatého pásku. V roce 1799 vyhledali ruští důstojníci pramen ,,Zlatého pásku“, jehož vodou se jeden z nich pokropil a u něj se modlil.
K této osadě patří i krásná samota zvaná ,,V Polsku“, která je umístěna uprostřed luk.

Další místní osada Pudilka byla založena v roce 1697 na panské půdě. Její jméno pochází od Pudila, který zde byl prvním osadníkem. Pod touto částí obce najdeme překrásné lesní údolí s názvem ,,Teletín“ a to při Vlčkovském potoku, který vyvěrá z několika lesních studánek.

Poslední osadou je Zhoř, kterou od přirozené návaznosti k Obci Němčice odděluje tzv. ,,Člupečák“. Je to dlouhý kopec, který se musí zdolat ze směru od Litomyšle a ze směru od České Třebové zase kopec místně zde znám pod lidovým názvem ,,Kohouťák“. Tato osada byla založena v první polovině 13. století, po roce 1227. V roce 1292 přešla pod klášter Zbraslavský. Při směně panství lanšperského připadla biskupství Litomyšlskému a to bylo v roce 1358. V této části obce se nachází nově zrekonstruovaná kaplička sv. Magdalény. V okolí Zhoře jsou krásné lesy široko-daleko známé s četným růstem hub a borůvek, do kterých se sjíždějí lidé z dalekého okolí. Tato část obce vyniká se svými půvabnými romantickými údolími i zákoutími. Známé je lesní zákoutíčko ,,U Kačenek“, které se těší velké oblibě nejen dětí, ale i znavených houbařů či turistů. Tímto místem zde protéká čistý potůček ozdoben vodními mlýnky. Za jeho údržbu však vděčíme místním dětem. Zhořský kopec je ve výšce 542 m a odtud je výhled na Litomyšlsko a dále k Vysokému Mýtu. Tato lokalita je v zimním období často vyhledávána četnými vyznavači lyžařských běžeckých tratí.

Článek o Němčicích

 

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea
Obecní web navštěvuji:
a) několikrát týdně
  
 334
b) jednou týdně
  
 295
c) jednou za 2 týdny
  
 267
d) jednou za měsíc
  
 301
e) občas
  
 326
f) jednou za rok
  
 318

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31
Harmonogram svozu odpadu 2020
Strategie rozvoje cyklostezek
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Upozornění na odstávku elektřiny
1
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Upozornění na odstávku elektřiny
2
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Upozornění na odstávku elektřiny
3
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Upozornění na odstávku elektřiny
4
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Upozornění na odstávku elektřiny
5
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Upozornění na odstávku elektřiny
6
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Upozornění na odstávku elektřiny
7
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Upozornění na odstávku elektřiny
8
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Upozornění na odstávku elektřiny
9
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Upozornění na odstávku elektřiny
10
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Upozornění na odstávku elektřiny
11
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Upozornění na odstávku elektřiny
12
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Upozornění na odstávku elektřiny
13
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Upozornění na odstávku elektřiny
14
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Upozornění na odstávku elektřiny
15
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Upozornění na odstávku elektřiny
16
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Upozornění na odstávku elektřiny
17
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Upozornění na odstávku elektřiny
Cvíčo s Jančou a Ivetou
18
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Cvíčo s Jančou a Ivetou
19
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Cvíčo s Jančou a Ivetou
20
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Cvíčo s Jančou a Ivetou
21
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Cvíčo s Jančou a Ivetou
22
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Cvíčo s Jančou a Ivetou
23
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Cvíčo s Jančou a Ivetou
24
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Cvíčo s Jančou a Ivetou
25
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Cvíčo s Jančou a Ivetou
26
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Cvíčo s Jančou a Ivetou
27
Harmonogram svozu odpadu 2020
Uzavírka Litomyšl - Vlkov, omezení autobusových spojů 26-27.9. 2020
Cvíčo s Jančou a Ivetou
28
Harmonogram svozu odpadu 2020
Cvíčo s Jančou a Ivetou
29
Harmonogram svozu odpadu 2020
Cvíčo s Jančou a Ivetou
30
Harmonogram svozu odpadu 2020
Cvíčo s Jančou a Ivetou
1
Harmonogram svozu odpadu 2020
Cvíčo s Jančou a Ivetou
2
Harmonogram svozu odpadu 2020
Cvíčo s Jančou a Ivetou
3
Harmonogram svozu odpadu 2020
Cvíčo s Jančou a Ivetou
4
Harmonogram svozu odpadu 2020
Cvíčo s Jančou a Ivetou

Návštěvnost stránek

161116